Czy w WORD były pytania z błędami?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że testy na prawo jazdy nie są żadną tajemnicą. Zgodnie z art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Cała pula pytań stosowanych w testach na prawo jazdy jest więc jawna i można ją porać ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Niestety ministerstwo nie publikuje odpowiedzi, nie umożliwia też pobrania pytań z podziałem na poszczególne kategorie.


Testy na prawo jazdy. Pełna oficjalna baza pytań zdamyto.com

Na wyspach Bergamutach...

Nie nie, testy na prawo jazdy są z innej bajki. Nie ma tam klimatycznych sytuacji rodem z Alicjii z Krainy Czarów, nikt też nigdy nie pytał o rozmiar drążka do zmiany biegów, a do WORD nigdy nie trafiły pytania z nieprawidłowym kluczem odpowiedzi. A jeśli pytanie na płytce, którą otrzymałeś w swoim OSK miało inną odpowiedź to problem leżał po stronie bazy zapisanej na płytce a nie w WORD.

Odpowiadający na pytania posłów podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit wyjaśnia:

(...)przekazana przez PWPW S.A. baza pytań egzaminacyjnych była stosowana na egzaminie państwowym na prawo jazdy do maja 2015 r., a pytania, które nie uzyskały pozytywnej opinii komisji do tego czasu były losowane kandydatom na kierowców.

Dokładnie wszystkie aktualne pytania egzaminacyjne jakie są stosowane na egzaminach państwowych można przeglądać po kolei w testach na prawo jazdy ZdamyTo.com

Image: