Egzamin na prawo jazdy: zadania na placu

Po zaliczeniu testów na prawo jazdy czeka cię ostatni sprawdzian - egzamin praktyczny. Jak wiesz składa się on z dwóch części - zadań wykonywanych na placu manewrowym ośrodka egzaminowania i jazdy w ruchu miejskim. Jakie zadania muszisz wykonać na placu manewrowym ośrodka egzaminacyjnego?

Przy okazji - waro wiedzieć, że PORD Gdańsk daje możliwość wypupienia jazd próbnych po placach ośrodka egzaminacyjnego. Usługa dostępna jest nie tylko w Gdańsku ale w Gdyni i warto z niej skorzystac

Zadania egzaminacyjne nie są wymysłem ani złośliwością egzaminatora. Wszystkie one bowiem są wymienione w stosownym rozporząrzeniu regulującym proces egzaminowania i właśnie pod dyktando tego aktu prawnego przeprowadzany jest egzamin praktyczny. Jakie zadania musisz wykonać na placu manewrowym ośrodka ruchu drogowego?

Zadania na placu

Zadania egzaminacyjne

 Kryteria oceny
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania elementy z następujących:

   a) poziom oleju w silniku,

   b) poziom płynu chłodzącego,

   c) poziom płynu hamulcowego,

   d) poziom płynu w spryskiwaczach,

   e) działanie sygnału dźwiękowego,

   f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

   g) działanie świateł mijania,

   h) działanie świateł drogowych,

   i) działanie świateł hamowania „STOP”,

   j) działanie świateł cofania,

   k) działanie świateł kierunkowskazów,

   l) działanie świateł awaryjnych,

   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,

 – jeżeli występuje,

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 min.

Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest następująco: 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element z pomiędzy elementów pkreślonych w lit. f-m.

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,

   – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu

     i lewy obszar przestrzeni za pojazdem

   – w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu

     i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

   – w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną

     szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

   – zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości

     głowy,

 – jeżeli występuje,

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,

1) upewnienie się o możliwości jazdy,

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia

       w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

2) płynne ruszenie

   a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,

   b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

4) nienajeżdżanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

5) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,
6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

1) upewnienie się o możliwości jazdy,

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

   c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

Jak widzisz zadania na placu masz tak naprawdę trzy. Przepisy mówią nie tylko jakie zadania masz do wykonania, ale też mówią w jakiej kolejności należy je wykonywać i określają kryteria ich oceny.

Jazda pasem ruchu - jakie błędy?

Tej części egzaminu na prawo jazdy nie przechodzi całkiem spora część zdających egzamin praktyczny. Na pewno wiesz, że podczas wykonywania tej części egzaminu przysługuje Ci korekta. Niestety - nie zawsze jest ona możliwa do wykonania. Co się stanie jeśli podczas jazdy pasem ruchu:

Nie upewnisz się o możliwości jazdy Błąd, powtórka zadania Powtarzasz jazdę pasem ruchu
Najedziesz na linię Błąd, powtórka zadania Powtarzasz jazdę pasem ruchu
Przejedziesz przez linię Błąd, powtórka zadania Koniec egzaminu-negatyw
Dotkniesz pachołka Przerwanie egzaminu Koniec egzaminu-negatyw
Dotkniesz tyczkę Przerwanie egzaminu Koniec egzaminu-negatyw
Przewrócisz pachołka Przerwanie egzaminu Koniec egzaminu-negatyw
Silnik zgasł Błąd, powtórka zadania Powtarzasz jazdę pasem ruchu
Zatrzymasz się Błąd, powtórka zadania Powtarzasz jazdę pasem ruchu
Jedziesz na niewłaściwych światłach Błąd, powtórka zadania Powtarzasz jazdę pasem ruchu
Nie wyłączysz hamulca ręcznego Błąd, powtórka zadania Powtarzasz jazdę pasem ruchu
Jazda nie będzie płynna Błąd, powtórka zadania Powtarzasz jazdę pasem ruchu
Nie obejrzysz się przez tylną szybę Błąd, powtórka zadania Powtarzasz jazdę pasem ruchu

Pamiętaj, że podczas jazdy pasem ruchu możesz popełnić jeden błąd. Popełnienie drugiego błędu: Game Over.

Nie przysługuje Ci powtórka zadania, jeżeli Twoje zachowanie zagraża  życiu i zdrowiu.  Przez zachowanie zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu na placu manewrowym uważa się:

  1. Przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska
  2. Najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki

Wyjazd na miasto z oblanym placem

Możesz wyjechać na miasto, nawet z oblanym placem manewrowym, ale tylko wówczas, gdy przyczyną negatywnej oceny było niewykonanie zadania 1.: Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Powodzenia na egzaminach!

Image: