Gdzie łatwiej zdać egzamin teoretyczny?

Czy testy na prawo jazdy są takie same w całym kraju? Czy są ośtrodki egzaminowania, w których egzamin teoretyczny zdać jest łatwiej?

Zdawalność

Poziom zdawalności egzaminów na prawo jazdy jest zróżnicowany w całym kraju. Zróżnicowanie dotyczny zarówno egzaminów praktycznych jak i teoretycznych. Czy są ośrodki egzaminowania, w których zdawalność testów na prawo jazdy jest szczególnie wysoka? Są, chociaż to w żaden sposób nie zależy od ośrodków egzaminowania. Poniżej wskaźnik zdawalnośći egaminów praktycznych i teoretycznych, opracowany przez zdamyto.com na podstawie danych uzyskanych z ośrodków egzaminowania kierowców:

Powyższe dane opublikowno jeszcze w ubiegłym roku, tegoroczny wskaźnik zdawalności egzaminów teoretycznych... wzrósł. To min efekt opublikowania pytań stosowanych w testach na prawo jazdy oraz najprawdopodobniej przystosowanie się OSK do wymogów egzaminów teoretycznych.

Gdzie łatwiej zdać?

O ile przyczyn zróżnicowania wyników zdawalności praktyki należy upatrywać w różnorodności miast i rozwiązań kominikacyjnych w nich stosowanych, to powodów zróżnicowania poziomu zdawalności testów na prawo jazdy trudno szukać w ośrodku egzaminowania. W całym kraju bowiem egzaminy teoretyczne odbywają się z wykorzystaniem tych samych testów na prawo jazdy budownych na podstawie tej samej bazy egzaminacyjnej - która nawiasem mówiąc jest w pełni jawna. Pytania na egzaminie państwowym przydzialane są zaś losowo przez system komputerowy - ten sam w całym kraju.

Może więc o zdawalności testów na prawo jazdy decyduje w dużej części ślepy los?

Image: