Ile jest pytań w testach na prawo jazdy?

Baza pytań wchodzących w skład testów na prawo jazdy jest jawna, można więc "na piechotę" policzyć ilość pytań. W teorii tak, jednak pytania na stronie Ministerstwa nie są ponumerowane, a kilka z nich powtarza się prawdopobobnie dlatego, że to samo pytanie przypisane jest kilku kategorii. Same pytania, są też ze sobą wymieszane - co oznacza, że w oblikowanej bazie pytań znajdują się pytania na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Ile jest pytań naprawdę?

Najlepiej zapytań. U źródła. Serwis ZdamyTo.com złożył do Ministerstwa oficjalne zapytanie w celu wyjaśnienia nurtującej Was kwestii ilości pytań egzaminacyjnych. Ministerstwo udzieliło odpowiedzi i podało dokładną ilość pytań stosowanych na egzaminach państwowych. Łącznie baza pytań w teście na prawo jazdy zawiera dokładnie 2661 pytań (nie 4 tysiące jak podają niektóre źródła).

Oto oficjalne stanowisko Ministerstwa:

testy na prawo jazdy. ile jest pytań?
Podpis

Baza pytań zostanie zwiększona

Przy okazji już od września wzrośnie liczba pytań egzaminacyjnych. Do podanej liczby pytań zostanie dodanych 441 nowych, opracowanych przez zewnętrzne podmioty i zweryfikowanych w 2015 roku.

Źródło: testynaprawojazdy.com

Image: