Jak długo trwa egzamin na kat B prawa jazdy?

Jak długo trwa egzamin na kat. B prawa jazdy?

  • Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B trwa 25 minut. To maksymalny czas egzaminu, którego przekroczyć nie możesz.
  • Egzamin praktyczny w ruchu miejskim trwa przynajmniej 40 minut, a to oznacza, że przepisy określają jedynie minimalny czas jego trwania, a to z kolei oznacza, że może on trwać nawet 90 minut albo i więcej - aż wykonasz wszystkie zadania egzaminacyjne. 

Egzaminator może jednak skrócić czas trwania Twojego egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B1 i B do 25 minut,  jeśli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny. 

Sprawdź czy zdasz teorię. Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

Minimalny czas trwania egzaminu dla wszystkich kategorii prawa jazdy:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy w ruchu
drogowym [min]
AM 10
A1, A2, A, B+E, T, 25
B1, B, 40
C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E.
45
Pozwolenie 35
Image: