Zawieszenie niektórych egzaminów na prawo jazdy w PORD Gdańsk

Egzaminy praktyczne na prawo jazdy realizowane przez PORD Gdańsk zostaną czasowo wstrzymane na podstawie § 17  ust. 1  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zmianami)

Od 26.11.2018r. do 31.03.2019r. nie będą odbywały się egzaminy praktyczne na prawo jazdy kat A, A1, A2 oraz AM.

Egzaminy teoretyczne będą odbywały się bez zmian.

Przerwa w egzaminowaniu związana jest z mogącymi wystąpić warunkami atmosferycznymi zagrażającymi bezpieczeństwu osób egzaminowanych.

Rozwiązuj: Testy na prawo jazdy wszystkich kategorii.

Image: