Prawo jazdy 2017: Wszystkie (znane) zmiany

Prezentujemy pełną listę zmian, jakie czekają Was w 2017 roku:

Testy na prawo jazdy 2017

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy czekają zmiany. W 2017 roku będzie funkcjonować odświeżona baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do puli zostanie dodanych 441 nowych pytań. Informacją podzieliło się zdamyto.com:

testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy czeka zmiana. Pojawią się nowe pytania.

Nowe pytania w testach na prawo jazdy miały pojawić się jeszcze we wrześniu 2016, więc nowych pytań należy spodziewać się "lada dzień"

Obecnie cała pula testów na prawo jazdy - z uwzględnieniem wszystkich kategorii - liczy 2661 pytań.

Egzaminy praktyczne: zmiana zasad

Egzaminator będzie miał wolną rękę: już od 10 listopada 2016 egzaminator nie będzie miał obowiązku przerwania egzaminu na prawo jazdy w przypadku jednego z błędów wyszczególnionych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 "rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach". Zatem jeśli najedziesz/przejedziesz linię podwójną ciągłą, przekroczysz dopuszczalną prędkość o więcej niż o 20 km/h egzaminator już nie przerwie egzaminu na prawo jazdy, a w świetle obowiązujących jeszcze przepisów musi to zrobić. Będzie łatwiej? Nie. Wynik egzaminu i tak będzie negatywny, z tą różnicą, że do WORD odwieziesz się sam, na fotelu kierowcy a nie pasażera.

Oto niektóre zmiany rozporządzenia:

Jest Będzie
Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzeniaskutkuje przerwaniem egzaminu Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia do może skutkować przerwaniem egzaminu
Trzy lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego Dwa lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego
Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C lub A, B, D
 

 

Dopuszczenie wyłączenia wyłączenie urządzenia rejestrującego przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówienia – w celu wyjęcia nośnika danych
Wymagany podgląd rejestrowanego obrazu Możliwość stosowania urządzeń rejestrujących,  sygnalizujących jedynie aktywność funkcji nagrywania
 

 

Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin za egzamin jeśli nie mógł być on przeprowadzony z przyczyn od nich niezależnych, np. awaria systemu teleinformatycznego, warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu państwowego, awaria urządzenia rejestrującego
Załącznik nr 2 tabela nr 1:Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego Załącznik nr 2 tabela nr 1: Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, jeżeli światła nie włączają się automatycznie
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A. Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 11) upewnienie się o możliwości jazdy:

 

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 11) upewnienie się o możliwości jazdy:

 

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie

 

Sprzęganie przyczepy z pojazdem:osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma 15 minut. Sprzęganie przyczepy z pojazdem:osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma nie więcej niż 30 minut
 

 

 WORD po upływie roku od dnia ostatniego nieudanego podejścia do egzaminu państwowego musi zwolnić PKK kursanta.

 

Zmiany dla młodych kierowców przesunięte

Osoby, które uzyskały uprawnienia do kierowania po 1 stycznia 2017 musiały liczyć się z pewnymi ograniczeniami: 

Plan był taki:

  1. Okres próbny dla młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
  2. W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
  3. Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  4. Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
  5. Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
  6. Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
  7. Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
  8. Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
  9. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

To wszystko nie wejdzie na pewno. Czyli w 2017 roku będzie po staremu.

 

Przełożenie zmian oficjalnie potwierdziło to Ministerstwo Cyfryzacji. Czemu ten resort? Bo to własnie on odpowiedzialny jest za wdrożenie systemu CEPIK 2.0, a bez niego zmiany dla młodych kierowców nie mogą być po prostu wprowadzone:

Minister Cyfryzacji w rozmowie z RMF FM przyznała:

Nawet przez kolejne dwa lata nie zacznie działać system CEPiK

Oczywiście w sieci nadal można znaleźć mrożące krew w żyłach informacje  o okresie probnym, 4 tysiącach (przynajmniej!) pytań stosowanych w testach na prawo jazdy, ale nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością (a właściwie to nie mają nic z nią wspólnego).

Testy na prawo jazdy: baza jawna

To nie zmieni się w 2017 roku. Pytania stosowane w testach na prawo jazdy są jawne i można je pobrać ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Niestety:

a/ ministerstwo nie publikuje klucza odpowiedzi,

b/ wszystkie pytania opublikowane są bez podziału na poszczególne kategorie.

Trudno więc (a właściwie to niemożliwe) poznać pytania np na kategorię B czy A prawa jazdy.

Cała baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy dostępna jest na stronie zdamyto.com

 

 

Image: