Przejazd pojazdu uprzywilejowanego: jak prawidłowo zachować się?

Przejazd pojazdu uprzywilejowanego może przytrafić się na Twoim egzaminie na prawo jazdy. Wielokrotnie przerabiałeś zapewne pytania związane z tą sytuacją podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy, ale czy wiesz jak zachować się na drodze?

Do zdarzeń w których biorą udział pojady uprzywilejowane dochodzi w Polsce kilkadziesiąt razy w ciągu każdego roku. Wypadki te mają najczęściej związek z niewłaściwą reakcją kierowców na sygnały i dźwięki wydawane przez pojazdy uprzywilejowane. 

Czym właściwie jest pojazd uprzywilejowany?

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa drogowego, pojazd uprzywilejowany jest pojazd wysyłający niebieskie sygnały świetlne i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wymienia katalog 12 pojazdów, które mogą mieć status uprzywilejowanych. Widząc taki samochód kierowca jest zobowiązany ułatwić mu przejazd. Ułatwić. Co nie znaczy obowiązkowo i zawsze zatrzymać się!

Jak zachować się widząc pojazd uprzywilejowany?

Przede wszystkim zachować spokój i umożliwić przejazd w taki sposób, by nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych użytkowników drogi. W miarę możliwości staraj się zjechać na pobocze, chodnik lub pas wyłączony z ruchu. Możesz również przejechać na skrzyżowaniu za sygnalizator,nadający sygnał czerwony. Stan wyższej konieczności wyklucza w tym przypadku odpowiedzialność za wykroczenie. Należy unikać gwałtownego naciskania hamulca. Staraj się podejmować optymalne decyzje.

Przepisy

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
1) uczestniczy:
a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

Szczególna ostrożność

Owszem, jest wymagana, ale jeśli to akurat ty kierujesz pojazdem uprzywilejowanym, nie stosując się do przepisów prawa drogowego. Przejeżdżając obok pojazdu uprzywilejowanego nie musisz zachwywać szczególnej ostrożności.

Image: