Przydatne w testach na prawo jazdy: gdzie nie wolno parkować?

Pytanie dotyczące zatrzymania czy postoju na pewno trafi się na Twoim egzaminie teoretycznym. Jak nie strzelić błędu? No cóż, trzeba kilka prostych zasad po prostu zapamiętać.

testy na prawo jazdy
Zdamyto.com: pytanie z oficjalnej puli "Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu?"

Przy okazji warto przypomieć sobie czym różni się zatrzymanie od postoju. Różnice te wyjaśnia art. 2. pkt 29 i 30 ustawy prd:

postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę

zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów

Poniżej krótka ściągawka - gdzie możesz wykonać postój (czyli po prostu zaparkować), ale zanim zaczniemy wyliczać musisz wiedzieć, że wolno Ci zaparkować (i zatrzymać się) tylko w miejscu i w warunkach, w których Twój pojazd jest z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Dodatkowo:

 • Na trawniku 
 • Na pasie między jezdniami
 • Na drodze dla rowerów, na pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, chyba, że jedziesz rowerem :)
 • Na chodniku - chyba, że dopuszczalna masa całkowita Twojego pojazdu nie przekracza 2,5 i:
  • szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m
  • pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
  • możesz zaparkować na chodniku kołami jednego boku samochodu, przednią osią lub całym samochodem - z zachowaniem wymienionych wyżej warunków.
 • Na przystanku i w odległości 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości, i w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu
 • Na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,
 • Na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem,
 • W odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, ale tylko wtedy, gdy zostałyby one zasłonięte przez Twój pojazd;
 • W tunelu,
 • Na moście,
 • Na wiadukcie (pod wiadukuktem można, chyba, że zabraniają tego znaki drogowe),
 • Na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię,
 • Na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni. Czyli w pierwszym przypadku możesz zaparkować się na poboczu, w drugim nie wolno Ci parkować ani na poboczu ani na jezdni,
 • Na jezdni przy jej lewej krawędzi. Możesz jednak zaparkować z lewej strony na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,
 • W miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
 • W miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,
 • W strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
 • Poza wyznaczonymi w tym celu parkingami na obszarze zabudowanym - ale tyko wówczas, gdy poruszasz się pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m,
 • Na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, to musisz  usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Testy na prawo jazdy: sprawdź, czy zdasz

Image: