Tabliczki do znaków drogowych, które się (wciąż) mylą

Znak ostrzegawczy obowiązuje na odcinku, czy po przejechaniu odległości podanej na tabliczce? Niby proste, ale w testach na prawo jazdy te małe dodatki do znaków drogowych ciągle się mylą, przy czym określenie „małe” jest odwrotnie proporcjonalne do ich znaczenia.

Tabliczki do znaków drogowych umieszczane pod tarczami znaków drogowych uzupełniają treści znaków poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

Skoro już jesteśmy przy niebezpieczeństwie – to ostrzegać przed nim będą znaki ostrzegawcze, a te jak wiadomo ustawiane są w odległości od miejsca niebezpiecznego wynoszącej:

 • 150 – 300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h
 • do 100 m na pozostałych drogach, z wyjątkiem znaku A-7 

Podane przedziały odległości, w których można umieszczać znaki, powinny być wykorzystane do takiego umiejscowienia znaku, aby był widoczny dla kierujących z jak największej odległości. Zalecane odległości to:

 • dla v ≥ 100 km/h: 300 m,
 • dla v = 90 km/h: 250–300 m,
 • dla v = 80 km/h: 200–250 m,
 • dla v = 70 km/h: 150–200 m,
 • dla v ≤ 60 km/h: 50–100 m.

W mniejszej od 50 m odległości znaki można umieszczać tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

W odległościach większych niż podanych wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu, pod znakami mogą być dodatkowo umieszczone tabliczki:

 • Znak T-1.svg T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”. Tabliczkę tę umieszcza się pod znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze względów lokalnych nie jest możliwe ustawienie znaku w zalecanej odległości oraz pod znakiem dodatkowym, który umieszczony jest w odległości większej niż zawarta w zaleceniach.
 • Znak T-2.svg T-2 „tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Stosuje się ją w zestawieniu ze znakami ostrzegawczymi dla poinformowania o tym, że niebezpieczeństwo, o którym mówią te znaki, powtarza się albo występuje na odcinku drogi o długości większej niż 0,5 km. Długość podaje się w km z jedną cyfrą po przecinku z dokładnością do 0,5 km.
 • Znak T-3.svg T-3 „tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Tabliczką tą oznacza się koniec odcinka oznaczonego znakiem z tabliczką T-1 i T-2. W przypadku zastosowania tabliczki T-2 ze znakiem A-3  lub A-4  (niebezpieczne zakręty), znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeżeli miałby on być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego, uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach. 
 • Znak T-3.svg T-3 „tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Tabliczką tą oznacza się koniec odcinka oznaczonego znakiem z tabliczką T-1 i T-2. W przypadku zastosowania tabliczki T-2 ze znakiem A-3 lub A-4 (niebezpieczne zakręty), znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeżeli miałby on być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego, uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach.
 • T-4 „tabliczka wskazująca liczbę zakrętów”. Tabliczka wskazuje liczbę zakrętów. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo, gdy liczba wymagających oznakowania zakrętów jest większa niż dwa, a odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż 300 m. 
 •  T-4 „T-5: tabliczka wskazująca początek drogi krętej „. Tabliczka wskazuje drogę o krętości przekraczającej 160°/km. Stosowana ze znakami niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo. 
Image: