Testy na prawo jazdy: Kiedy należy zachować szczególną ostrożność?

Pytania o szczególną ostrożność zdarzają się w testach na prawo jazdy i paradoksalnie w tych pytaniach bardzo łatwo o błąd. Kiedy należy więc zachować szczególną ostrożność?

Prawo drogowe precyzyjnie wymienia sytuacjie w których należy zachować szczególną ostrozność. Niestety - należy nauczyć się ich na pamięć. 

Kiedy szczególna ostrożność?

Szczególną ostrożność powinien zachować:

Kierujący pojazdem podczas:

 • włączania się do ruchu,
 • zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
 • cofania,
 • wyprzedzania,
 • zbliżania się do skrzyżowania,
 • przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem
 • zbliżania się do przejścia dla pieszych,
 • zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów oraz skręcania w drogę poprzeczną,
 • przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego lub przystanku przystanku innego pojazdu komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku,
 • zbliżania się  do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz podczas przejeżdżania przez te przejazdy,
 • jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą „L”. Poprzez „przejeżdżanie obok rozumie się wymijanie, omijanie tego pojazdu oraz jazdę za nim,
 • jazdy pojazdem uprzywilejowanym „w akcji” w sytuacji niestosowania się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych,
 • jazdy pojazdem wykonującym prace remontowe, modernizacyjne  lub porządkowe w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących jazdy po jezdni, lub przy jej prawej krawędzi, oraz o zatrzymaniu i postoju,
 • przejeżdżania obok autobusu szkolnego,
 • omijaniu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat w czasie ich wsiadania lub wysiadania,
 • omijania oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzenia pojazdu nienormatywnego.

Pieszy podczas:

 • przechodzania przez torowisko,
 • przechodzenia przez jezdnię.

Kierujący rowerem podczas:

 • korzystania z drogi dla rowerów i pieszych ,
 • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych .

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej:

 • kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1 , B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 , B-39.
Image: