Trudne pytania z testów na prawo jazdy? Nie jest tak źle

Czy pytania z testów na prawo jazdy są trudne? Z całą pewnością tak, jednak jedynie dla tych, którzy nie przygotowali się do niego i nie poznali całej bazy egzaminacyjnej. Gdzie więc zdobyć pytania stosowane w testach na prawo jazdy?

Fakt, w testach na prawo jazdy zdarzają jest kilka podchwytliwych pytań, ale nie one stanowią o ich "trudności". Problem z testami na prawo jazdy podczas egzaminu teoretycznego jest inny.

Trudne pytania w testach na prawo jazdy

Błędy które Wam zdarzają się w testach na prawo jazdy wynikają najczęściej z:

 • doszukiwania się haczyków - podczas gdy w pytaniu autor pyta o konkretną rzecz. Bez haczyków i drugiego dna!

 • pośpiechu - wbrew pozorom w obecnej konfiguracji pytań masz naprawdę dużo czasu na zastanowienie się. Podczas egzaminu nie przyśpieszaj jego przebiegu - to nie służy niczemu dobremu, a krótki czas rozwiązywania testu nie jest premiowany :)

 • braku znajomości pytań - przed przystapieniem do 

Pytania w testach na prawo jazdy mają nauczyć Cię myślenia, radzenia sobie w konkretnej sytuacji drogowej, stosowania przepisów w praktyce. Testy na prawo jazdy mają więc jedynie sprawdzić Twoja wiedze, zanim zaczniesz stosować ją w praktyce. 

Jakie pytania w testach na prawo jazdy?

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Testy na prawo jazdy skłądają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE
 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Powodzenia na egzaminach!

Wszsytkie pytania z testów na prawo jazdy stosowane na egzaminach państwowych znajdziesz na zdamyto.com.

Image: