Włączanie się do ruchu - uważaj w testach na prawo jazdy

Cenne punty w testach na prawo jazdy łatwo stracić na najłatwiejszych pytaniach. Jednymi z nich są te, dotyczące włączania się do ruchu. Kiedy właściwie następuje włączanie się do ruchu?

Tę kwestię rozstrzyga art. 17 ustawy prawo o ruchu drogowym:

1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

 1. na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
 2. na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
 3. na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
  1. na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów;
 4. pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Nie jesteś włączającym się do ruchu podczas:

 • ruszania na zielonym świetle - zatrzymanie wynika z warunków ruchu drogowego
 • opuszczania bus-pasa - pas ten nie jest pasem ruchu dla pojazdów powolnych
 • wjeżdżanie na drogę z pierwszeństwem z drogi podporządkowanej.

Czy autobus wyjeżdżający z zatoki jest włączającym się do ruchu?

Tak. Prawo drogowe kierującym tymi pojazdami daje pewne przywileje:

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem(trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

2. Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczególnym przypadkiem są też kierujący autobusami szkolnymi:

 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:
  1. zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;
  2. zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.
 2. Kierujący autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak rozpoznać autobus szkolny?

To autobus przeznaczony do przewozu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do lat 18, na przykład do szkoły. Pojazd taki musi być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.

Wszystkie pytania z testów na prawo jazdy - oficjalna baza egzaminacyjna.

Image: