Zmiany w egzaminach, które mają poprawić zdawalność na prawo jazdy

Egzamin praktyczny na prawo jazdy zdaje w Polsce średnio niecałe 35 procent kursantów. To bardzo słaby wynik biorąc pod uwagę wyniki zdawalności w Niemczech i Wielkiej Brytanii, tam za pierwszym razem egzamin na prawo jazdy zdaje odpowiednio 70 i 60 procent.

Nie za dobrze sytuacja wygląda w przypadku egzaminów teoretycznych. Wskaźnik zdawalności teorii jest zróżnicowany, średnio testy na prawo jazdy w Polsce zdaje niecałe 50% przystępujących do tej części egzaminu.

Autorzy zmian w przepisach chcą zmienić ten stan rzeczy. Proponowana zmiana w przepisach  które są już gotowe ma na celu poprawienie zdawalności egzaminu praktycznego praktyki.

Autorzy nowych przepisów chcą  przeniesienia odpowiedzialności za organizację i przeprowadzanie egzaminów z marszałka województwa na wojewodę-przedstawiciela władzy centralnej. Po wejściu w życietych zmian Po zmianach to wojewoda będzie finansował egzaminatorów. Zerwana ma zostać zależność dochodów WORD-ów od ilości oblanych egzaminów na prawo jazdy.

Projekt nowych przepisów trafił już do Prezesa Rady Ministrów. Być może  nowe przepisy wejdą w życie w roku 2020.

Image: